2015. október 6., kedd

ORIonidák-meteorraj

Az ORIonida-meteorraj - október 1. - november 7.
Nevük és rövidítésük: Orionidák, ORI.
Jelentkezési időszak: október 1 – november 10. (Más források szerint okt. 2 – nov. 7.)
Aktivitás maximuma: általában október 21-e körül, de hosszan elnyúló maximumot mutatnak okt. 20-24. között.
Radiánspozíció maximumkor: RA=95°, D=+16° (l. a mellékelt térképet).
ZHRmax = 22 meteor/óra (ld. a szövegben a kivételes eseteket)
r = 2,9 (l. még a főszöveget)
V = 66 km/s, gyorsak.
Szülőégitest: 1P/Halley üstökös.
Orionids and epsilon-Geminids1. ábra: az Orionidák és az Epszilon Geminidák (EGE) meteorraj radiánsának helyzete különböző napokon az égen. Forrás: IMO (www.imo.net)
Az Orionida-raj pályaelemei Lindblad fotografikus mérései szerint (1987, Physics and orbits of meteoroids, in: The Evolution of the Small Bodies of th Solar System):
q — napközelpont — 0,575 CSE
a — fél nagytengely — 11,5 CSE
P — keringésidő — 40 év
e — excentricitás — 0,951
i — pályahajlás — 164,3°
ω — perihélium argumentuma — 82,7°
Ω — felszálló csomó hossza — 28,2°
A raj tehát retrográd pályán kering a Naprendszerben.

A raj felfedezésének és kutatásának története
Az Orionida meteorrajt legkorábban középkori kínai észlelők említették. Európából nem írták le őket 1864 előtt, amikor is Alexander Herschel feljegyezte őket.
Az Orionidák évente jelentkező meteoráramlat, amelyet a déli és északi földtekéről is lehet észlelni. Jelentkezési időszakuk október 2-ától november 7-ig tart. A radiáns már éjfél előtt jó magasra kerül, Magyarországról nézve 59° magasan delel (késő hajnalban). A maximum éjszakáján egy észlelő tökéletes megfigyelési körülmények között ZHR=20 Orionida-meteorra számíthat óránként.
(ZHR: Zenithal Hourly Rate, vagyis zenitre korrigált óránkénti darabszám. Megadja, hogy egy észlelő a teljeslátható égbolton hány meteort látna egy óra alatt, ha nincs semmilyen kitakarás (fák, épületek, hegyek), nincs fenn a Hold az égen, a szabadszemes határmagnitúdó +6,5 mag., valamint a radiáns a zenitben van. Mivel egy észlelő az égbolt kb. egyharmadát képes átfogni, a szabadszemes hmg pedig ma már többnyire csak 5,5 mg körül van a sötét helyekről is, a ténylegesen megfigyelhető óránkénti darabszám a ZHR-nél kisebb. Magyarországon amikor a radiáns delel, egy észlelő óránként két Orionidát láthat, egy háromfős csoport, ha felosztja az eget maga között, hatot-nyolcat.)
Az Orionidák maximuma nem olyan éles, mint a Quadrantidáké, ami csak pár óráig tart, vagy a Perseidáké, amely gyakorlatilag egy éjszakára koncentrálódik, hanem több napon át tart. Október 20-24-e között gyakorlatilag folyamatosan maximumot látunk. Ennek oka, hogy az Orionidák már jobban szétterült raj, mint az említettek.

VCSE - az Orionidák átlagos aktivitásprofilja az idő (SL) függvényében
2. ábra: az Orionidák átlagos aktivitásprofilja az idő (SL) függvényében 1998-2005 közötti vizuális észlelésekből számítva. Függőleges tengelyen a ZHR, vízszintesen az idő van feltüntetve (1° SL megfelel kb. durván 24 órának). Forrás: Meteor Shower Workbook 2014, összeállította: J. Rendtel.
Az Orionidák szülőégitestje az 1P/Halley-üstökös. A késő 1970-es évektől számos csoport elkezdte célzottan megfigyelni az Orionidákat, mert a szülőégitestje 1986-ban tért vissza. Ám semmilyen rendkívüli aktivitás nem kísérte a szülőüstökös visszatérését, minden normálisan zajlott. 1993-ban holland és német megfigyelők jelentős növekedést figyeltek meg az ORI-aktivitásban, ZHR=30 meteor/órát tapasztaltak 1993. október 18-a reggelén – ilyenkor az Orionidák még csak ZHR=10 meteor/órával jelentkeznek normálisan (2. ábra). Ekkor sokkal több fényesebb rajtagot észleltek arányaiban, mint máskor, és ezt a vizuális észlelők mellett a fotografikusok is megerősítették. Valamiért a raj egy nagyobb fragmentumokban gazdagabb része érte el a Földet ekkor. 2008-ban J. Rendtel 1928-ig visszamenőleg összegyűjtötte az Orionidák aktivitására vonatkozó információkat. Az 1981-2001 között észlelt maximális ORI-ZHR-eket a 3. ábra mutatja be. Ebből látszik, hogy a ZHR maximumban 12 és 33 meteor/óra között változik évről-évre, meglehetősen szabálytalanul.
VCSE - az Orionidák maximális ZHR-je különböző években vizuális észlelésekből számítva
3. ábra: az Orionidák maximális ZHR-je különböző években vizuális észlelésekből számítva. Függőleges tengelyen a ZHR, vízszintesen az idő van feltüntetve. Forrás: A. Dubietis (WGN 31. kötet. 43. oldal, 2003) és Meteor Shower Workbook 2014, összeállította: J. Rendtel.
2006-ban és 2007-ben az Orionidák aktivitása váratlanul és jelentősen megnőtt, maximumban elérte a ZHR=60-at illetve 80-at, és mindkét alkalommal három egymást követő éjszakán meg is tartotta. Ugyanakkor a populációs index 1,6-ra süllyedt 2006-ban és 2 alá 2007-ben!
A populációs index megadja, hogy egy magnitúdóval halványabb meteorból hányszor több van a rajban, így a rajbeli halvány és fényes rajtagok arányát méri. Az alábbi táblázat segít bemutatni, hogy különböző populációs indexek kb. milyen megfigyelhető átlagfényességnek felelnek meg, illetve hogy a fényes/halvány (0-nél fényesebb/halványabb) rajtagok aránya hogyan viszonyul egymáshoz.

  1. táblázat: r (populációs index) és a hozzátartozó kb. átlagfényesség, valamint a 0 mg-nél fényesebbek közelítő aránya az összesen belül
rÁtlagfényesség és 0 mg-nél fényesebb rajtagok aránya
1,10,62 mag / 45%
1,31,60          / 30%
1,52,24          / 19%
2,03,02          / 7,5%
2,53,32          / 3,4%
3,03,50          / 1,8%
3,53,60          / 1%
2008-ban és 2009-ben még mindig nagy volt az aktivitás, a ZHR 40-et és 50-et is elért, de a populációs index visszament a normális érték közelébe, nem volt a fényességeloszlás többé pekuliáris. Ez azt jelenti, a halványabb rajtagok aránya megnőtt.
Hosszú időt tekintve a populációs index az Orionidákra 2,3 és 2,9 között mozog. Ezek a jobbára halványabb rajtagok 1:6 arányú középmozgás-rezonanciában vannak a Jupiterrel (azaz míg a Jupiter hatszor tesz meg egy Nap körüli keringést, ezek a meteoroidok egyszer.) Maga a szülőégitest nincs rezonanciában a Jupiterrel (az 1P/Halley keringésideje kb. 76 év), ezért az történik, hogy az üstökösből valamikor elszabadult meteoroidok bármilyen arányú rezonanciába kerülhetnek majd a Jupiterrel. Az 1:6-os rezonanciába került meteoroidok árama azonban rendkívül széles a Naprendszerben, ezért könnyen eléri a Földet. Mivel a Jupiter keringésideje kb. 12 év, hat keringése 72 évet tesz ki. Ezért azt gondoljuk, hogy 2006-2009-et megelőzően 72 évvel az Orionidák ugyancsak erős aktivitást produkáltak. Ezek az 1934-1937 közötti éveket jelentenék. Valóban, Loreta 1936-ban az olaszországi Bolognából végzett meteorészlelései alapján a szokottnál háromszor erősebb ORI-akivitást tapasztalt. Mintha Prentice 1934-ben és 1939-ben írt beszámolói is megerősítenék ezt a képet, de sajnos nincs elég információ az ő írásaiban ahhoz, hogy teljes megerősítést adjanak.
VCSE - Pető Zsolt által fotózott Orionida.
4. ábra: Pető Zsolt által fotózott Orionida.  A nyíl a meteor haladási irányát jelzi. Felvételének adatai:
Dátum, idő:2012.10.19. 03:30 UT
Helyszín:Nagykanizsa, HU
Kamera:Canon 1000D, Sigma 17-70mm DC MACRO, 19mm, f/3.2
Expozíció:30 sec, ISO 1600
Referencia kép:IMG_068179 (JPG)
Meteor:ORI
Leírás:Legalább -1 magnitudós meteor lehetett, a videokamerarendszer hibásan jelzi csak -0.1 magnitudósnak (két részletben kapta el).
Szimultán:= HUBEC Meteor 117, 03:30:33 UT, 2012.10.18/19
Shower = ORI
v = 11.9deg/sec, -0.1mag, 0.46s
A meteorok iránt érdeklődőknek érdemes  meglátogatni Pető Zsolt honlapját is a http://www.bootesvoid.com/ címen. Ugyancsak ajánljuk a Tűzgümbök Világa blogot, amely a http://tuzgomb.blogspot.hu/ oldlaon érhető el.

Az Orionidák 2015-ben viszonylag kedvező körülmények között figyelhetők meg, a Hold ugyanis első negyed után lesz néhány nappal, így éjféltájban lenyugszik. (Első negyed október 20-án!). Az Orionidák radiánsa este 10 óra után kel, a megfigyelésükre legjobbak az éjfél utáni órák.

Forrás: www.vcse.hu / Csizmadia Szilárd

2015. augusztus 13., csütörtök

PERseida maximum 12/13

2015.08.13/14.

Az elmúlt este lezárhatjuk a PERseidák maximumával kapcsolatos találgatást. A kora esti órákban még gyönyörű fényes PERseida rajtagokat figyelhettünk meg, hajnalhoz közeledve azonban már a halványabbak aktivitása is alább hagyott.

02:08UT-kor "búcsúzóul" egy -4,5mg fényes szép PERseida Tűzgömb "köszönt el" a világosodó égen:
HUSUL - Kiss Szabolcs


Vegyes érzelmekkel éltük meg az elmúlt estét, volt aki többre számított és volt aki több fényes Tűzgömb mellett elégedett volt a látottakkal. Jómagam sem éreztem kiugrónak az eseményt, de nagyon kellemesen potyogtak reggelik a változó fényességű, színű és füstnyomú hullócsillagok.


Tóth Ervin kompozit felvétele a PER-max-ról - katt nagyobb méretért!

Tóth Ervin: "Szolnok fölött, északi irányba viszonylag alacsony fényszennyezésű helyen észleltünk helyi idő szerint este 10 és hajnal 2 között. Ez alatt az idő alatt több, mint 40 meteort láttunk, nagy része Perseida volt, de elég sűrűn jött a Pegazus felől valamilyen Akvarida, sőt láttunk pár, a Perseidákkal szembe mozgó kappa-Cygnidát is. A 40 meteor 60%-a 0 magnis vagy fényesebb volt, igazán fényeset kb. 5-7-et láttunk köztük 1 tűzgömböt a Nagygöncöl alatt.
Jó ötlet volt korábban jönni, a meteorok nagy része nem a hajnal 1:31-es csúcspont idején érkezett, hanem 10 és éjfél között. 2-kor el is vesztettük az érdeklődésünket, bár hallottuk, hogy később is jó volt a termés és a legfényesebbre hajnalig kellett várni."

A Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló meteormegfigyelő kamerája (HUSUL) által tegnap este rögzített fényesebb meteorokról készített videó itt látható:
Köszönjük Kiss Szabolcsnak a közzétett videót!Landy-Gyebnár Mónika: "4 kamerával voltam kinn (ebből kettő öreg, hosszú expónál küszködik a redőnyük és kézzel, egyenként kell exponálni). Helyszín: Márkó (Bakony alja).
Az éjszaka tanulsága: ha belekomponálsz a képbe legalább 1 fát, a legfényesebb meteor, ami egyébként a látómezőbe jutott, BIZTOSAN a fa mögé esik. Sajnos legalább 4-5 szép mínuszos hullott el így. A legfényesebb egy -6 körüli volt, a délnyugati égen esett 01:49 UT-kor a Vízöntő-Bak vonalon, irgalmatlan nagyot füstölt, annak ellenére, hogy az égrészem elég fényszennyes volt, legalább egy percen át látszott a füstje.
Az össz-termés 116 fotón van meteor (nem mentegettem ki a borzasztó halványakat, de az elég homokos és az este első felében fátyolfelhős égen ezekből nem volt sok), 4 képen van dupla, illetve egy képen tripla találat, vagyis 121 meteor van fotón.


A maximum átlagfényessége az általam tapasztaltak alapján jelentősen elmaradt a várttól, annak ellenére, hogy voltak szép mínuszosak, ezek aránya jelentéktelen volt a két évvel ezelőtti sötét eges maximumhoz képest. Halványabbakban nem volt hiány, ezek azért jó eséllyel hozták a maximumkor elvárt ZHR-t. Lehet, hogy a sok tűzgömböt ma éjjelre tartogatja a raj? :)"Pető Zsolt: "Perseida kompozit 17 egyedi meteorfotó alapján 3 éjszaka képeiből (2015.08.10/11, 11/12, 12/13) A látvány érdekében a legfényesebb kivételével arányosan növeltem a fényességeket."

A Vega Csillagászati Egyesület nyári táborában 505 meteort láttak az éjjel 5 és fél óra alatt 6 észlelő és 15 érdeklődő. Ezek között volt 2db -6mg fényes, 1db -5mg fényes és néhány -4mg fényes Tűzgömb. Ennek ellenére úgy vélik, hogy a szokottnál kisebb volt valamivel a PERseidák idei kitörése. De az is lehet, hogy még az elkövetkezendő estéken ez megcáfolódik! :)Bakos Liza 50mm-es objektívvel az alábbi kompozíciót tűzte ki célul az éjszaka folyamán, mely gyönyörűen sikerült neki. PERseidák a Fiastyúk társaságában:

Nem ez volt az egyetlen szép felvétele az éjszakáról, egy kis válogatás közülük:
..és egy igen piros rajtag 02:28UT-kor a világosodó égen:

Ugyanez a meteor saját felvételemen szintén szépen piroslik :)

Szabó Ádám (Baja, CsVI): "Az éjszaka első harmadában kissé előestés volt az aktivitás, de 22:25 UT körül szépen belelendult. Összesen 5 darab legalább -5 magnisunk volt, a legfényesebbek rendre 23:04, 23:51, 00:55, 01:49, 01:54 UT-kor voltak. A 00:55-ös ioncsatornája legalább 15 másodpercig izzott, eszméletlen jó volt. Persze ezt szerintem még lehetne picit fokozni, nagy reményekkel nézek a most következő éjszaka elé."

Szabó Bálint: "Fényes tűzgömb és felette egy halványabb meteor az éjjeli Perseidák vadászatról. A fotó Szeged közelében készült 22:24UT-kor. A fényszennyezés és a kissé párás levegő ellenére is rengeteget lehetett látni."

Vélhetően ugyanez a fényesebb PERseida Balázs Roland felvételén:

...illetve egy másik PERseida fotó 23:05UT-kor:

Pető Zsolt szintén ugyanekkor fotózott egy nagyon hasonló PERseidát:

Ujj Ákos a keleti országrészből fotózta a maximumot, 01:52UT-kor rögzített egy nyomot hagyó PERseida Tűzgömböt a zenitben:

..és egy másik gyönyörű felvétele:
És egy nagyszerű videó az általa látott meteorokról:

Polonkai Dorcsi: "Tegnap éjszaka negyed 11-kor kimentem a teraszomra s figyeltem az égbolton a perseidákat. Elég sokat láttam, 20db-ot. Volt közepesen fényes (15db) és halványabb is (5db). Nagyon szépek voltak. 00:51-ig voltam kinn, mert utána csíptek a szúnyogok."

Jimmy Fraser Skóciából követte nyomon velünk az eseményeket (02:33UT):
Congratulation and Thank You to send us! :)

Kormos Balázs: "Én is fogtam párat,de ez a kettő érdemes arra, hogy kirakjam. Első körben kimentem a kertbe megnézni milyen az égbolt 21:40 körül. 5 perc alatt 2 PER-t sikerült észlelnem. Egyet a keleti égbolton és egyet az északin. Viszont sajnos egyre több felhő érkezett a szlovák zivatarok maradványaiból. 
Abban reménykedve, hogy hamar eloszlanak indultam is a fényképezőmért. A kezdeti nehézségek után egész jól alakult a dolog. 12-én este 10-kor találkoztunk barátokkal a közeli téren. Sajnos Szlovákia felől középszintű felhőzet takarta az égboltot 22:45-ig, amikor is végre elkezdett erőteljesen oszlani a felhőtakaró.

Rögtön észleltünk is egy szép zöld -2-es PER-t a zenitben és aztán jöttek sorban. A kis vékonykát észak-keleti irányban kaptam le 22:40 UT-kor a szép zöldet pedig észak felé 01:24 UT-kor."

Mészáros Attila felvétele 01:17UT-kor:

21:42UT-kor Fazekas Sándor szép színes PERseida felvétele:

Jónás Károly hajnali felvétele 2 PERseidáról, melyek "csomósodásuk" miatt gyakran pottyantak egy képre :) Agostyánból készült a felvétel:

Ifj. Cseh Zoltán szép PERseida felvétele:

Lőrincz Ákos PER Tűzgömbje 01:16UT-kor:

Sajnos az elmúlt napokban sziporkázott az ég a sok homoktól, nem volt egyszerű kicselezni a port és az északi zivatarok szertefoszló bárányfelhőit. Gratulálunk minden észlelőnek, beküldőnek!!!

2015. augusztus 12., szerda

Ma este PERseida maximum!

Holnap, azaz 13-án hajnalra várják a PERseidák maximumát, de az elmúlt napok fényében érdemes lesz csütörtök és péntek este is kifeküdni a csillagos ég alá, főleg a hajnali órákban szemünkkel célba venni a W-betű (Cassiopeia) alatti területet az Észak-keleti égen! :)
Bakos Liza PERseida fotója, mely épp "felfelé" szökik a radiánstól

Fényesebb rajtagoknál jól meg lehet figyelni a PERseidák jellegzetes zöldes-rózsaszínes színét, melyek gyorsak és gyakran hagynak maguk után füstnyomot.
Jónás Károly felvétele 2015.08.11. 00:57UT-kor egy nyomot hagyó PERseida Tűzgömbről

Sok sikert kívánunk minden fotósnak, észlelőnek, beküldőnek! ;)

2015. augusztus 11., kedd

Augusztusi Tűzgömbök ~ erős PER aktivitás!

2015.08.11/12.

01:58UT-kor egy -4mg fényes PERseida Tűzgömb Jónás Károly felvételén Agostyánból: 


23:30UT-kor Landy-Gyebnár Mónika felvétele:

23:11UT-kor fényes PER Ujj Ákos felvételén:

Bakos Liza felvétele

2015.08.10/11.

00:57UT szép nyomot hagyó PER Landy-Gyebnár Mónika felvételén:

Jónás Károly felvételén:

..és Budapesttől É-ra:

23:19UT PERseida Tűzgömb Északon:HUPOL - Budapest:
HUAGO - Agostyán:
HULUD1 - Ludányhalászi:
HUMOB - Tata:


22:28UT szép PERseida Ujj Ákos felvételén:2015.08.09/10.

23:43UT PER Tűzgömb Bakos Liza felvételén:

23:24UT CAPricornida Tűzgömb végén egy szép villanással Pető Zsolt felvételén:

21:23UT KCG Tűzgömb Bakos Liza felvételén:

..és Cseh Zoltán felvételén:

Jónás Károly 24 PERseidát, 5 SDA-t, 2 KCG-t, 1 CAP és 7 darab SPOradikus meteort látott az éjszaka során. Gratulálunk vizuális észleléséhez!


2015.08.08/09.

23:26UT Jónás Károly felvétele Sülysápról egy szép PERseida Tűzgömbről:
16mm-el:

Landy-Gyebnár Mónika felvétele:


HULUD1 - Ludányhalászi /Berkó Ernő/:
HUSUL felvételén:


2015.08.06/07.

21:35UT Landy-Gyebnár Mónika felvétele egy fényes PERseida Tűzgömbről, mely gyönyörű zöld nyomot hagyott rövid ideig:2015.08.05/06.

21:08UT Bakos Liza felvétele egy fényes PERseida Tűzgömbről:

2015.08.04/05.

00:05UT Bakos Liza felvétele egy végén pukkanó PAU Tűzgömb:


HUAGO - Agostyán: